Radar statków

Radar statków, czyli śledzenie ruchu statków dzięki usłudze AIS (Automatic Identification System): system AIS to automatyczny system identyfikacji statków, który umożliwia statkom wymianę danych na temat swojej pozycji, kursu i prędkości. Dzięki AIS można śledzić ruch statków na morzu za pomocą specjalnych map online.

Jak działa radar statków?

Radar statków to urządzenie służące do wykrywania obiektów znajdujących się w pobliżu statku morskiego. Radar statków działa na zasadzie wysyłania fal radiowych w kierunku otoczenia i odbierania odbitego od obiektów echa. Dzięki temu możliwe jest zlokalizowanie innych statków, lądów czy innych przeszkód znajdujących się w pobliżu statku oraz określenie ich odległości i kierunku. Radar statków składa się z anteny radarowej, która wysyła fale radiowe i odbiera odbite echa, oraz z urządzenia przetwarzającego dane otrzymane z anteny i prezentującego je na ekranie radarowym. Ekran radarowy wyświetla obrazy obiektów znajdujących się w pobliżu statku, a ich rozmieszczenie i odległość są oznaczone na mapie.

Radar statków jest bardzo przydatnym narzędziem do nawigacji morskiej, ponieważ umożliwia unikanie kolizji z innymi statkami czy innymi przeszkodami znajdującymi się w pobliżu statku. Może być również używany do określania trasy przebycia statku oraz do wczesnego wykrywania zagrożeń, takich jak np. występowanie burzy czy sztormów.

W jaki sposób nawigują statki?

Statki nawigują na morzu za pomocą różnych technik i narzędzi, w tym:

 1. Kompas: kompas magnetyczny jest najprostszym narzędziem do nawigacji morskiej. Kompas pokazuje kierunek północy magnetycznej, który może być różny od kierunku północy geograficznej. Kompas jest używany do określania kierunku, w jakim płynie statek oraz do ustalania trasy.
 2. GPS: system nawigacji satelitarnej (Global Positioning System – GPS) pozwala określić pozycję statku na podstawie sygnałów odbieranych z satelitów. GPS jest bardzo dokładny i pozwala statkowi poruszać się z dużą precyzją.
 3. Mapy morskie: mapy morskie pokazują topografię dna morskiego, głębokości, prądy morskie i inne ważne informacje niezbędne do nawigacji.
 4. Radar statków: radary morskie pozwalają statkowi określić położenie innych statków i przeszkód na morzu.
 5. Nawigacja astronomiczna: nawigacja astronomiczna polega na określaniu położenia statku na podstawie pozycji słońca, księżyca i gwiazd. Jest to technika stosowana od dawna, ale obecnie rzadko używana ze względu na dokładność innych metod nawigacji.
 6. Nawigacja elektroniczna: nawigacja elektroniczna to zestaw narzędzi, takich jak echosondy, sonary i systemy nawigacji satelitarnej, które umożliwiają statkowi określenie swojego położenia i trasy.

Za nawigację statku odpowiada zazwyczaj oficer nawigacyjny, który jest odpowiedzialny za wybór najlepszej trasy i kierunku płynięcia oraz za utrzymanie bezpieczeństwa statku podczas podróży.

Jakie statki pływają po morzach i oceanach?

Po morzach i oceanach na Ziemi pływają różne rodzaje jednostek pływających. Do najpopularniejszych typów statków, które można zobaczyć należą:

 1. Okręty wojenne: okręty podwodne, niszczyciele, krążowniki, fregaty, korwety itp. Są one używane przez siły zbrojne państw do obrony i patrolu morskich granic oraz do udziału w misjach międzynarodowych.
 2. Statki handlowe: statki transportujące towary morskimi szlakami handlowymi, takie jak tankowce, kontenerowce, statki ro-ro (roll-on/roll-off) itp.
 3. Statki rybackie: statki używane do połowu ryb i innych morskich organizmów, takich jak kutry rybackie, trawlery itp.
 4. Statki pasażerskie: statki przewożące ludzi na trasach krajowych lub międzynarodowych, takie jak promy, wycieczkowce itp.
 5. Statki specjalistyczne: statki o specjalnych przeznaczeniach, takie jak statki do przeprowadzania badań naukowych, statki do usuwania odpadów morskich, statki do zaopatrywania innych statków itp.
 6. Łodzie i jachty: mniejsze statki pływające w celach rekreacyjnych lub sportowych.
radar statków

Najpopularniejsze porty morskie świata

Największe i najbardziej znane porty morskie na świecie to:

 1. Port w Szanghaju (Chiny) – największy port na świecie pod względem liczby obsłużonych kontenerów.
 2. Port w Singapurze (Singapur) – drugi pod względem liczby obsłużonych kontenerów i jeden z najważniejszych węzłów transportu morskiego w Azji.
 3. Port w Rotterdamie (Holandia) – największy port w Europie i trzeci na świecie pod względem liczby obsłużonych kontenerów.
 4. Port w Hongkongu (Chiny) – czwarty pod względem liczby obsłużonych kontenerów i ważny węzeł handlowy w Azji.
 5. Port w Ningbo-Zhoushan (Chiny) – piąty pod względem liczby obsłużonych kontenerów.
 6. Port w Tianjin (Chiny) – szósty pod względem liczby obsłużonych kontenerów.
 7. Port w Busanie (Korea Południowa) – siódmy pod względem liczby obsłużonych kontenerów.
 8. Port w Shangai (Chiny) – ósmy pod względem liczby obsłużonych kontenerów.
 9. Port w Qingdao (Chiny) – dziewiąty pod względem liczby obsłużonych kontenerów.
 10. Port w Los Angeles (Stany Zjednoczone) – dziesiąty pod względem liczby obsłużonych kontenerów i ważny węzeł handlowy na Pacyfiku.

Oczywiście są to tylko niektóre z największych portów morskich na świecie. W rzeczywistości istnieje wiele innych ważnych portów, które odgrywają kluczową rolę w handlu morskim i transporcie towarów. Nasz radar statków pozwala sprawdzić, w których miejscach na świecie jest aktualnie największy ruch morski.

Blog pogodowy