MAPA OPADÓW – GDZIE PADA DESZCZ?

Sky-radar.pl prezentuje radar opadów, który dostarcza mapy opadów deszczu i śniegu na żywo niemal w czasie rzeczywistym. Nasza witryna opiera się na wielu danych źródłowych i lokalnych radarach pogodowych na całym świecie, które często skanują niebo, aby wykryć krople deszczu, ich położenie, rozmiar i ruch.

Co to jest deszcz?

Według Słownika Meteorologii Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego opady to ilość opadów dowolnego rodzaju (w tym płynny odpowiednik zamarzniętych hydrometeorów, takich jak grad i śnieg); zwykle przyjmuje się ją jako ilość mierzoną za pomocą miernika deszczu w milimetrach głębokości cieczy w określonym czasie. Opady śniegu czy opady deszczu są zwykle mierzone dla okresu 24-godzinnego.

Bardziej dokładnym terminem będzie opady lub ilość opadów. Jednak szerokie zastosowanie terminu „opady deszczu” jest mocno ugruntowane w meteorologii.

Dlaczego mapy opadowe dla tej samej daty i obszaru różnią się?

Mapy służą do przedstawiania danych przestrzennych, w szczególności danych o klimacie i pogodzie. Deszcz jest zwykle wyświetlany jako mapa opadów, aby pokazać wartość i rozkład opadów w określonych okresach czasu i obszarach lądowych.

Wiele z tych map będzie wyglądać inaczej i pozornie będzie wyświetlać nieco inne ilości opadów, mimo że region i ramy czasowe są takie same. Wynika to ze źródła danych i sposobu, w jaki obserwacje zostały przekształcone w kolorową mapę konturową.

Skąd pochodzą dane do mapy opadów?

Trzy najpopularniejsze typy map danych o opadach to: dane ze stacji jednopunktowej, interpolowane dane ze stacji jednopunktowych oraz dane z radarów pogodowych.

Dane jednopunktowe są najdokładniejszym obrazem opadów. Jest to bezpośrednio mierzone i pozostawia bardzo niewiele do interpretacji. Wyzwanie, zwłaszcza na obszarach wiejskich, polega na tym, że oficjalne pomiary opadów mogą być bardzo nieliczne. Może to pozostawić szerokie luki dla tych, którzy próbują monitorować opady deszczu czy śniegu na danym obszarze, zwłaszcza przy zmienności opadów konwekcyjnych, które są powszechne wiosną i latem.

Mapy interpolowane na podstawie danych ze stacji pomiarowych wykorzystują dane stacji jednopunktowych, o których mowa powyżej i zapewniają szacunkowe (interpolowane) wartości opadów tego, co „mogło” zostać odebrane między stacjami przy użyciu wzoru siatki. Istnieje wiele metod interpolacji, które pozwalają to zrobić i często wykorzystują one statystyki lub średnią ważoną obszaru, aby zapewnić szacunkową wartość na podstawie danych ze stacji znajdujących się najbliżej interesującego punktu siatki. Zmiany w metodach interpolacji zmienią wartość przypisaną do punktu siatki. Niezależnie od metody, wartości pomiędzy stacjami są szacunkowe.

Mapa opadów szacowana przez radar opadów opiera się na zwrocie sygnatur radarowych. Radar opadów zapewnia wartość współczynnika odbicia w oparciu o wielkość i rozkład kropel wody w czasie, zapewniając w ten sposób szacunkową intensywność opadów. Mogą występować błędy w odczytach radaru z powodu gradu, nierównej wielkości kropli, odległości opadów od radaru, wysokości burzy i krzywizny powierzchni ziemi. Błędy te nieuchronnie doprowadzą do błędów w szacowanych mapach. Taka mapa opadów zapewnia dobry sposób na obserwację ogólnych lokalizacji obfitych opadów (lub ich braku), a także zmienność w przypadku opadów, ale ilości mogą się znacznie różnić, chyba że mapa została poprawiona na podstawie innych danych.

Na wszystkich tych mapach uzyskamy pewne rozbieżności w zależności od okresu, w którym wystąpiły opady deszczu lub śniegu.

Innym wyzwaniem jest to, że istnieje wiele rodzajów stacji i sieci obserwacji pogody, które nie są połączone. Czas zbierania, metody zbierania, a nawet niektóre dane zastrzeżone ograniczają możliwość włączenia na jednej mapie wszystkich stacji i zarejestrowanych danych.

Jak powstają mapy deszczu?

Aby stworzyć mapę opadów, czyli mapę z ilością opadów deszczu, które spadły w danym przedziale czasowym (np. 5 min lub 1 h) w wielu lokalizacjach, musimy polegać na radarze pogodowym. Urządzenie, które pozwala obliczyć mapy opadów na duży obszar dla różnych kroków czasowych (np. 5 min, 1 godz. i 1 dzień).

Po pierwsze, radar pogodowy przesyła falę elektromagnetyczną w jednym kierunku, która przenosi część energii przez atmosferę. Kiedy ta energia dociera do kropli wody w chmurze, niewielka część tej energii jest wysyłana z powrotem do sprzętu radarowego. Następnie sprzęt mierzy tę bardzo małą ilość energii otrzymanej ze wszystkich kropli. Za pomocą specjalnych programów komputerowych można przeliczyć ilość otrzymanej energii na ilość deszczu. Należy pamiętać, że radar opadów nie mierzy bezpośrednio ilości deszczu, ale zamiast tego mierzy ilość energii odesłanej przez krople. Ta konwersja energii na ilość deszczu okazuje się być trudna i ludzie wciąż prowadzą badania, aby to ulepszyć.

Na przykład, obecnie przyjmuje się, że rozkład wielkości kropel i położenie kropel w obrębie piksela radaru są wszędzie jednorodne i podobnego rodzaju. Jest to nadmierne uproszczenie rzeczywistości, które może wpływać na pomiary. Program komputerowy umożliwia sprzętowi radarowemu oszacowanie wielkości opadów w miejscach od niego oddalonych. Radar opadów działa w każdej płaszczyźnie – może się obracać, a także zmieniać kąt, dzięki czemu może oszacować natężenie deszczu w całym swoim otoczeniu.

W zależności od typu urządzenia, radar opadów może oszacować opady i ich intensywność do 150–200 km od siebie. Wiele rozwiniętych krajów posiada sieć urządzeń radarowych. Łącząc dane zebrane przez różne urządzenia radarowe, możemy uzyskać mapy opadów na terenie całego kraju.

Radar opadów – Jak używać mapy opadów?

W tym przypadku porozmawiamy o mapach deszczu i innych opadów. Chcesz wiedzieć, jak działają te mapy i w jaki sposób pomagają przewidzieć aktualną pogodę?

Na mapach deszczowych pokazane są również fronty, które powstają, gdy masy powietrza, zarówno zimne, jak i ciepłe, spotykają się i powodują ulewny deszcz. Na półkuli północnej, w antycyklonie, wiatr skręca zgodnie z ruchem wskazówek zegara i z tendencją do oddalania się od środka. Musimy pamiętać, że wiatr zawsze będzie przemieszczał się tam, gdzie panuje mniejsze ciśnienie atmosferyczne.

Z drugiej strony w obszarze niskiego ciśnienia wiatr porusza się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i kieruje się w stronę centrum niskiego ciśnienia. Żeby przedstawić fronty na mapach opadów wykorzystujemy izobary. Służą one do wskazywania kierunku oraz tego czy front jest ciepły czy zimny. Fronty zimne są reprezentowane przez małe trójkąty, a ciepłe przez półokręgi połączone linią obejmującą cały obszar, który zajmie front.

Front to nic innego jak duży obszar niestabilności atmosferycznej, na którym spotykają się dwie masy powietrza o różnych temperaturach. Jeśli masa zimnego powietrza dociera do obszaru, w którym aktualna temperatura jest wyższa, tworzy się zimny front. Kiedy tak się dzieje, ogólne temperatury spadają, a opady często występują w postaci deszczu lub śniegu. Sytuacji odwrotnej doświadczamy gdy masa powietrza dotrze do obszaru o wyższej temperaturze, wtedy tworzy się ciepły front. W tym przypadku również wystąpi zachmurzenie, ale temperatura powietrza będzie łagodniejsza, a opady będą rzadsze.

radar opadów

Pogoda – Radar opadów Polska

Sprawdź również inne mapy radarowe z obszaru Polski, w tym m.in:

Czy ta strona była dla Ciebie przydatna?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić!

Średnia ocena 5 / 5. Liczba opinii: 27

Na razie nie ma głosów! Bądź pierwszą osobą, która oceni ten post.